Firma/Poslodavac

Optigraf
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 06.02.2024.
Puni naziv: Optigraf d.o.o.
Adresa: Olovska br. 60
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200888930004 / 200888930004

Opis poslodavca

Optigraf štamparija posjeduje višegodišnje iskustvo u izradi svih reklamnih materijala. Naš proizvodni program je usaglašen sa specifičnim zahtevima tržišta i udovoljava svim zahtevima kupaca. Poslovni koncept zasniva se na uvođenju novih tehnologija, praćenju inovacija u oblasti grafičke industrije i njihovoj implementaciji, kao i jačanju odnosa sa kupcima i dobavljačima u smislu poslovnog partnerstva.
Sa svojim velikim poslovnim iskustvom, savremenom tehnološkom opremom u proizvodnom procesu, kao i visokostručnim kadrovima u sistemu poslovanja, garantuje stabilnost i vrhunski kvalitet kompletnog poslovnog programa koji se tržištu plasira.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000