Firma/Poslodavac

Otoka Bambus
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 09.04.2024.
Puni naziv: OTOKA-BAMBUS DOO
Adresa: Safeta Zajke 25
Poštanski broj: 71
JIB/PDV: 4201564140007 / 201564140007

Opis poslodavca

Trgovina na veliko i malo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000