Firma/Poslodavac

Pisanje vrsta pisanih radova
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 28.11.2023.
Puni naziv: Pisanje svih vrsta radova
Adresa: Modrica
Poštanski broj: 74480
JIB/PDV: 77170T3EET / -
Website: https://

Opis poslodavca

Zagarantovan uspjeh, visok kvalitet, i dobra postignuca✅
Pisani radovi mogu biti na željenom jeziku (srpski, hrvatski, engleski)✅
Izrada radova iz svih oblasti✅

Izrada radova obuhvata:
- prezentacije
- maturski radovi
-pismeni zadaci (priče, pjesme, slobodne teme.)
-CV

Broj stranica/slajdova neograničen☺️
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000