Firma/Poslodavac

Plastoflex d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 13.06.2023.
Puni naziv: Plastoflex d.o.o. Gračanica
Adresa: Branilaca grada b.b.
Poštanski broj: 75320
JIB/PDV: 4210092610003 / 210092610003

Opis poslodavca

Plastoflex je kompanija u 100% privatnom vlasništvu, stvarna od 1979. godine, te je u dosadašnjih 40 godina stekla veliko znanje iskustvo u proizvodnji i preradi plastike.
Naš osnovni cilj je napraviti proizvode koji zadovoljavaju potrebe tržišta sa naglaskom na kvalitet, kratke rokove, i konkuretnu cijenu. Pored toga cilj je proizvesti dijelove za naše kupce koji će im olakšati sam pristup montaži i korištenju plastičnih dijelova za njihove svrhe u daljoj realizaciji dobijanja gotovog proizvoda za plasiranje na tržište.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000