Firma/Poslodavac

Poliklinika dr Gežo
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 05.03.2024.
Puni naziv: Zdravstvena ustanova Poliklinika dr Gežo
Adresa: Mustafe Kamerića 10
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200818640009 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000