Firma/Poslodavac

Preis Usora
Broj aktivnih oglasa: 1/8
Kreirana: 16.04.2024.
Puni naziv: Preis Usora doo
Adresa: Žabljak polje 52
Poštanski broj: 74230
JIB/PDV: 4218853390003 / 218853390003

Opis poslodavca

PREIS USORA doo je međunarodna kompanija , članica PREIS Group Austrija.
Zavarene konstrukcije u PREIS-u danas prelaze granice jednostavnog opisa. Primjenjujemo širok spektar metoda i proizvoda pritom koristeći najnaprednije tehnologije. Isto vrijedi i za ostale grane čeličnih konstrukcija u PREIS-u kao što su rezanje, strojna obrada, pjeskarenje, bojanje i premazivanje.
Prvenstveni cilj i misija kompanije PREIS Usora d.o.o. je osigurati vašem domu sigurno, kvalitetno i ekonomično snabdijevanje električnom energijom.
Svjesni smo da je energija pokretač života i u skladu sa tom činjenicom (kao jedna od neizostavnih karika u lancu proizvodnje i distribucije), stvaramo preduslove za isporuku energije u cijelom svijetu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000