Firma/Poslodavac

Privredna banka Sarajevo
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 11.04.2024.
Puni naziv: Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Adresa: Obala Kulina Bana 18
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200499280002 / 200293230009
Website: https://pbs.ba

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000