Firma/Poslodavac

Promo d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 12.06.2023.
Puni naziv: Društvo za oproizvodnju, montažu i opremanje objekata PROMO d.o.o. Donji Vakuf
Adresa: 770. Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj: 70220
JIB/PDV: 42361058200 / 236105820001

Opis poslodavca

Proizvodnja montažnih kuća i objekata.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000