Firma/Poslodavac

PROTODEVS
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 22.12.2023.
Puni naziv: OD PROTODEVS
Adresa: Vilsonovo šetalište br.9
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4303474710006 / 303474710006

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000