Firma/Poslodavac

Proving
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 15.08.2023.
Puni naziv: Proving d.o.o Sarajevo
Adresa: Milana Preloga bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200289800003 / -

Opis poslodavca

Proving d.o.o je kompanija koja se bavi zaštitom od požara i zaštitom na radu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000