Firma/Poslodavac

PTSolution
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 28.09.2023.
Puni naziv: PTSolution d.o.o.
Adresa: 6. Mart br. 70, Hadžići
Poštanski broj: 387
JIB/PDV: 4203103320006 / 4203103320006

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000