Firma/Poslodavac

Rafting Kamp Encijan
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 22.02.2024.
Puni naziv: Encijan doo
Adresa: Krajiška 16
Poštanski broj: 73300
JIB/PDV: 4402708920024 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000