Firma/Poslodavac

Restoran Vidikovac
Broj aktivnih oglasa: 0/8
Kreirana: 11.01.2024.
Puni naziv: UR "VIDIKOVAC" vl. Čengić Ilhana
Adresa: Zmajevac bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4301822780002 / 301822780002
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000