Firma/Poslodavac

Rok
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 18.02.2024.
Puni naziv: Fortis2jdoo
Adresa: Hrvatska, Čakovec novo selo rok rade končara54
Poštanski broj: 40000
JIB/PDV: 80958532450 / -
Website: https://

Opis poslodavca

Caffe Bar
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000