Firma/Poslodavac

Sanac d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 26.09.2023.
Puni naziv: Sanac d.o.o.
Adresa: Dugoselska 1 D, Rugvica
Poštanski broj: 10372
JIB/PDV: HR99410889025 / -

Opis poslodavca

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikaciije
Pružamo sve vrste usluga u graditeljstvu i šumarstvu.
Neke od usluga u kojima smo predvodnik u Republici Hrvatskoj kako po kvaliteti tako i količini izvedenih radova:
Sanacija betonskih građevina svih vrsta, održavanje trasa dalekovoda svih naponskih razina, košenje trave na javnim po ršinama, održavanje trasa magistralnih plinovoda,, polaganje cijevi svih vrsta
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000