Firma/Poslodavac

Sarajevska pivara
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 28.11.2023.
Puni naziv: Sarajevska pivara d.d.
Adresa: Franjevačka 15
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200231550007 / 200231550007
Website: -

Opis poslodavca

Sarajevska pivara osnovana je 1864. godine i smatra se prvom industrijskom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini. Prvo točenje piva u Sarajevu najbolje je opisano u članku u Jugoslovenskom listu 1930. godine pod nazivom „Kako je počela prva proizvodnja piva u Sarajevu 1864“.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000