Firma/Poslodavac

Singens
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 11.06.2023.
Puni naziv: Singens d.o.o.
Adresa: Safeta Zajke 137a
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 42005921400 / 200592140008
Website: -

Opis poslodavca

Društvo za projektovanje , izradu i opremanje enterijera
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000