Firma/Poslodavac

Slastičarnica So i čokolada
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: UR Slastičarnica So i čokolada
Adresa: Čobanija 1
Poštanski broj: 62584826
JIB/PDV: 4303738390005 / 4303738390005

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000