Firma/Poslodavac

Smith General Tools
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 20.03.2024.
Puni naziv: Smith General Tools d.o.o.
Adresa: Igmanska bb
Poštanski broj: 71320
JIB/PDV: 4201944720006 / 201944720006

Opis poslodavca

SMITH General Tools d.o.o. Vogošća je uspješna i perspektivna firma koja je prisutna na cjelokupnom
tržištu BiH, sa prepoznatljivim imidžom i kvalitetnim brendovima iz EU u oblasti vijčane robe i
opreme za građevinarstvo kao i alata za krečenje, sanitarija i vodo materijala, ekskluzivni zastupnik
proizvođača Klimas Wkret-met Sp. z o.o. kao i brendova Richmann, Kapro i KAEM.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000