Firma/Poslodavac

Solana
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 11.10.2023.
Puni naziv: "Solana" d.d. Tuzla
Adresa: Ulica soli br. 3
Poštanski broj: 666
JIB/PDV: 00 / 00

Opis poslodavca

Solana je kroz svoju dugu industrijsku tradiciju uvijek zauzimala lidersku regionalnu poziciju. Dobro planiranom i društveno odgovornom poslovnom politikom uz potpuno uvažavanje tržišnih principa današnjice, permanentnim investicijskim ciklusima kroz modernizaciju proizvodnih pogona i adekvatnim upravljanjem ljudskim resursima je uspjela da ostvari povećanje efikasnosti svog poslovanja koje joj je omogućilo naglu tržišnu ekspanziju, te se etablirala kao jedan od ključnih proizvođača soli na tržištu jugoistočne Europe.

Naša misija je da se zaštiti i zadrži ugled i kvalitet proizvoda i usluga koje pružamo s ciljem zadovoljstva potrošača, kao i brend naše kompanije uz zadržavanje dobrih odnosa sa poslovim partnerima.
Oglasi ovog poslodavca (2)
Istekao 26.10.2023.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000