Firma/Poslodavac

Spazio Boutique Manuel
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 31.10.2023.
Puni naziv: Spazio Boutique Manuel
Adresa: Ložionička br. 16
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201136260103 / -

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000