Firma/Poslodavac

Spazio Gourmet Manuel
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 14.06.2023.
Puni naziv: Spazio Gourmet Manuel
Adresa: Maglajska br. 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201136260073 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000