Firma/Poslodavac

Specijalna bolnica Medox
Broj aktivnih oglasa: 0/14
Kreirana: 20.06.2023.
Puni naziv: Specijalna bolnica Medox (u osnivanju)
Adresa: Brijesce polje 4
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4202608230000 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000