Firma/Poslodavac

The Pub
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 14.09.2023.
Puni naziv: Ur noćni klub "The Pub"
Adresa: Envera Šehovića
Poštanski broj: 62
JIB/PDV: 300968600000 / 430186036009
Website: -

Opis poslodavca

Noćni klub The Pub
Oglasi ovog poslodavca (2)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000