Firma/Poslodavac

The Residence
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 01.04.2024.
Puni naziv: The Residence Podstrana
Adresa: Grljevačka ul. 2b
Poštanski broj: 21312
JIB/PDV: 4200718420001 / -

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (2)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000