Firma/Poslodavac

USZ Dom Green
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 12.04.2024.
Puni naziv: USZ Dom penzionera Green
Adresa: Put Famosa 38
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4201646200008 / 201646200008
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000