Firma/Poslodavac

AC Quattro
Broj aktivnih oglasa: 0/8
Kreirana: 04.09.2023.
Puni naziv: AC Quattro d.o.o. Sarajevo
Adresa: ul. Put života br. 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200018440001 / 200018440001

Opis poslodavca

Servis i prodaja novih i rabljenih vozila
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000