Firma/Poslodavac

Ado-Trans
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 07.02.2024.
Puni naziv: Ado-Trans doo Visoko
Adresa: Poslovna zona Ozrakovići bb
Poštanski broj: 63439816
JIB/PDV: 4218192980003 / 4218192980003
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000