Firma/Poslodavac

Agencija Manpower d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/25
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: Agencija Manpower d.o.o.
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 42025257000 / -

Opis poslodavca

Agencija za posredovanje pri zapošljavanju
Oglasi ovog poslodavca (17)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000