Firma/Poslodavac

Aida Commerce
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 15.01.2024.
Puni naziv: Aida Commerce d.o.o.
Adresa: Pijačna br. 13
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200562400005 / -

Opis poslodavca

Aida Commerce d.o.o. smještena je u Sarajevu i njeno poslovanje datira još od davne 1988 godine. Od svog osnivanja bavi se otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra, akumulatora i slično. Od 2013 godine svoju uslugu proširujemo na oblast recikliranja pet ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000