Firma/Poslodavac

AIS Centar
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 05.09.2023.
Puni naziv: AIS Centar d.o.o.
Adresa: Milana Preloga 12a, Sarajevo
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203199840005 / 4203199840005
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000