Firma/Poslodavac

Amos Graf
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 16.08.2023.
Puni naziv: Amos Graf d.o.o.
Adresa: DŽEMALA BIJEDIĆA 162F
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200120130009 / 4200120130009

Opis poslodavca

Kompanija Amos Graf d.o.o. Sarajevo se bavi štamparstvom, te veleprodajom kancelarijskog i školskog materijala. Osnovana je 2000. godine sa sjedištem u Sarajevu. Trenutno zapošljava 50 zaposelnika na prostoru od 1600 m². Savremena oprema za ofset i digitalnu štampu omogućava da kvalitetno i blagovremeno odgovorimo na potrebe svojih klijenata po pitanju štampe.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000