Firma/Poslodavac

Ashley Furniture Inc.
Broj aktivnih oglasa: 1/1
Kreirana: 02.06.2024.
Puni naziv: Regency International BH d.o.o.
Adresa: Igmanska bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203284950006 / 203284950006

Opis poslodavca

Ashley Furniture je najveći proizvođač namještaja na svijetu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000