Firma/Poslodavac

Benedict d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 14.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Prve Muslimanske brigade 216
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4263682860001 / -

Opis poslodavca

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom elektro opreme.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000