Firma/Poslodavac

Bossin
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: Bossin d.o.o.
Adresa: Ortiješ bb
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 42271654900 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000