Firma/Poslodavac

Caffeteria Čokolada
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 12.03.2024.
Puni naziv: Caffeteria Čokolada
Adresa: Kemala Kapetanovića 15
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: - / -
Website: https://

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (2)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000