Firma/Poslodavac

Capitalia
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 05.09.2023.
Puni naziv: Capitalia d.o.o.
Adresa: Zmaja od Bosne 47a
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200001040000 / 200001040000

Opis poslodavca

Mi smo online računovodstvena agencija! Želja nam je doprinijeti unapređenju poslovanja naših klijenata i poslovne zajednice.

Fokusirani smo da napravimo razliku za klijente, kolege i poslovnu zajednicu u kojoj živimo i radimo.
Pomažemo preduzećima, poduzetnicima, freelancerima i udruženjima da unaprijede svoje poslovanje pružajući usluge iz oblasti računovodstva, poreza, obračuna plaća i savjetovanja.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000