Firma/Poslodavac

DEKRA Arbeit BH
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 19.06.2023.
Puni naziv: DEKRA Arbeit BH d.o.o.
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201984860005 / 201984860005

Opis poslodavca

DEKRA je osnovana 2006. godine u Sarajevu od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio kompanije DEKRA SE.
Naše usluge:

• Savjetovanje u procesu zapošljavanja/Headhunting
• Psihologijske procjene/Assessment&Development centri
• DEKRA 360°
• Ispitivanje organizacione klime i zadovoljstva zaposlenika
• Ispitivanje zadovoljstva kupaca
• Mystery Shopping, After Shopping, Visit Count
• Outplacement
• Savjetovanje na području ljudskih resursa
• Privremeno zapošljavanje
• DEKRA promocija i logistika
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000