Firma/Poslodavac

Deloitte d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 08.06.2023.
Puni naziv: Deloitte d.o.o. Sarajevo
Adresa: Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 12 C
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200047380000 / 200047380000

Opis poslodavca

Deloitte je vodeći globalni pružalac usluga revizije i savjetovanja, finansijskog savjetovanja, savjetovanja u području upravljanja rizicima te poreznih i povezanih usluga. U Bosni i Hercegovini usluge pružaju Deloitte d.o.o. Sarajevo i Deloitte Tax & Accounting Services d.o.o., pod zajedničkim nazivom „Deloitte Bosna i Hercegovina“, subjekti povezani pod krovnom firmom Deloitte Central Europe Holdings Limited.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000