Firma/Poslodavac

EUROSJAJ d.o.o. Konjic
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 20.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Donje polje
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 4227138760005 / -

Opis poslodavca

Eurosjaj d.o.o. je preduzeće osnovano 1996. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja i plasman hemikalija za galvanotehniku, industrijskih odmašćivača,proizvoda za fosfastiranjue i pripremu prije lakiranja, te specijanih lubrikanata.
Pored toga, posebno izdvajamo aktivnost firme u dijelu površinske zaštite metala.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000