Firma/Poslodavac

Fidges upravitelj
Broj aktivnih oglasa: 0/8
Kreirana: 09.06.2023.
Puni naziv: Fidges-upravitelj d.o.o.
Adresa: Geteova 12, Sarajevo -Novi Grad
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 42018664000 / 201866400008
Website: -

Opis poslodavca

Fidges-upravitelj d.o.o je društvo koje se bavi održavanjem zajedničkih dijelova zgrada,servisiranjem liftova ,remont i ugradnja novih liftova.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000