Firma/Poslodavac

FSquared Digital Solutions
Broj aktivnih oglasa: 1/2
Kreirana: 06.02.2024.
Puni naziv: FSquared Digital Solutions doo
Adresa: Antuna Branka Šimića 2A
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203163650005 / -
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000