Firma/Poslodavac

Gema
Broj aktivnih oglasa: 2/3
Kreirana: 04.03.2024.
Puni naziv: Gema-Komerc d.o.o.
Adresa: ul. Ferhadija broj 28
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200110760004 / 200110760004

Opis poslodavca

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge GEMA KOMERC društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000