Firma/Poslodavac

Hifa-Oil
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 13.06.2023.
Puni naziv: HIFA-OIL d.o.o. Društvo za promet naftom i naftnim derivatima, Tešanj
Adresa: Bukva broj 10
Poštanski broj: 74260
JIB/PDV: 4218015340002 / 218015340002

Opis poslodavca

HIFA - OIL d.o.o Tešanj posluje kao najznačajniji privatni naftni distributer u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002. godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 2500 partnera u ovoj i drugim djeltnostima i sektorima koji su dio kompanije. Danas HIFA - OIL pokriva preko 25% tržišta BiH i sa preko 310.000 hiljada tona nafte i naftnih derivata distribuiranih u 2021. godini.

HIFA - OIL, najveći privatni naftni distributer, od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati koji uključuju dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG i „crni“ derivati koji se odnose na bitumen i mazut. Osim toga, ulazi i u nove segmente poslovanja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti, a gdje petrohemija i plin igraju značajnu ulogu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000