Firma/Poslodavac

Homely Home Decor
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 19.07.2023.
Puni naziv: Homely home decor - iDostava d.o.o.
Adresa: Asima Behmena broj 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202868220003 / 202868220003

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000