Firma/Poslodavac

KlixPosao (za klijenta)
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 28.03.2023.
Puni naziv: InterSoft d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 7
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201139870000 / 201139870000
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000