Firma/Poslodavac

Lohnpartner
Broj aktivnih oglasa: 1/1
Kreirana: 17.04.2024.
Puni naziv: Lohnpartner d.o.o.
Adresa: Jadranska 3
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203171910008 / 203171910008
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000