Firma/Poslodavac

M San Grupa
Broj aktivnih oglasa: 1/2
Kreirana: 19.02.2024.
Puni naziv: M San Grupa d.o.o.
Adresa: Buzinski prilaz br. 10
Poštanski broj: 10
JIB/PDV: 34695138237 / 34695138237
Website: https://msan.hr

Opis poslodavca

M SAN Grupa d.o.o. je najveći distributer u regiji s fokusom na razvoj vlastitih brendova:
VIVAX, MS Energy, MS Lux i MSGW te distribuciji računalnog hardvera, softvera i potrošačke
elektronike. Iza nas su godine iskustva - u 25 godina rasta i razvoja, uspjeh ostvarujemo s
više od 6.000 poslovnih partnera i vlastitom logističkom mrežom.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000