Firma/Poslodavac

Madi
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 22.11.2023.
Puni naziv: Madi d.o.o. Tešanj
Adresa: Poslovna zona Vila broj 16
Poštanski broj: 74260
JIB/PDV: 4218043630008 / 218043630008

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000