Firma/Poslodavac

Mibral
Broj aktivnih oglasa: 1/8
Kreirana: 04.08.2023.
Puni naziv: Mibral d.o.o.
Adresa: Srebrenička1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200135830007 / -
Website: -

Opis poslodavca

Mibral d.o.o. je kompanija u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Sarajevu. Prisutna je
na Bosansko-Hercegovačkom tržištu od 1977.god. sa širokom ponudom izvođenja
građevinskih radova.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000